Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
Genelkurmay Başkanımıza Açık Mektup oguz solak -oguzsolak38@gmail.com 12/10/2012 - 06:41:43 oku
Sayyn Genelkurmay Baskanym,
Zatyalinizin bildi?i üzere, savunma sanayinin milli olmasy ve bizim teknoloji üretmemiz bu devletin kendisini savunmasy açysyndan çok önemli. Bu önemli konu için Ülkemizde yetenekli teknik elemanlar mevcuttur. Ancak Silahly Kuvvetlerimizin teknik elemanlarda , yabancy dil ve önceden belirlenmi? bir okul aramasy saplantysy yüzünden mesleklerinin uzmany birçok yetenekli eleman TSK ne hizmet verememi?tir.
Konusunda i?inin piri olmu? yetenekli bir insana, sen Yngilizce bilmiyorsun senin mesleki tecrübe ve yeteneklerin bizim için önemli de?il demek, yapylabilecek en büyük hatadyr. Yabancy dili çok iyi olan, ancak mesleki açydan yetenek ve tecrübesi olamayan mühendislerle hiçbir savunma sanayi hamlesi yapylamaz.
Yapylacak en akyllyca yöntem, mesleki açydan çok yetenekli ve tecrübeli 5-6 mühendisin yanyna anadili gibi Yngilizce bilen bir eleman koyarak bu i?e ba?lamaktyr. Saygylarymla.
Oguz SOLAK—Kayseri – 20.10.2007
Makine Mühendisi--Sanayici

Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..