Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
Kulak verin oguz solak -oguzsolak38@yahoo.com 29/12/2005 - 07:09:01 oku
KULAK VERYN yoksa FELAKETE GYDYYORUZ.
Son günlerde meydana gelen ayaklanmalara provokasyon demek , kafamyzy kuma sokmaktan farksyzdyr. Ysimlerini sayamayaca?ym kadar çok de?erli fikir adamlary, gazeteciler, akademisyenler, askerler uyarmaktadyrlar. Ama kara büyü gibi hiçbirimiz hiçbir ?ey yapamyyoruz. Halkyn; Silahly Kuvvetlerin yanynda yer almasyny istemek zaman kaybydyr.Çünkü TÜRK MYLLETY hangi ?artlar altynda olursa olsun daima ORDUSUNUN yanyndadyr.Vatan hainlerini zaten yanynyza çekemezsiniz.
Türk Silahly Kuvvetleri YERYÜZÜNÜN EN KÖKLÜ ORDUSUDUR. Derhal TÜRKLERY KORUMA KONUMUNA geçmelidir.Türk Devletine yapylan her saldyry ve plana açyk yada örtülü noktasal operasyonlar düzenlemelidir.
Çyban ba?laryny tek tek YMHA etmelidir. Bary? içerisinde ya?amak istiyorsak, TÜRKLERYN sava?çy ruhunu ortaya çykartmak istemiyorsak , artyk harekete geçilmelidir.Yoksa bu i?in sonu ?aka maka 3. dünya sava?yna kadar gidebilir. Y?te o zaman bütün insanlyk a?yr bir yykyma maruz kalabilir. Saygylarymla. 06-09-2005
oguz solak--sanayici---Kayseri


Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..