Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
Dünya Türklüğü için oguz solak -oguzsolak38@gmail.com 29/12/2005 - 07:04:26 oku
DÜNYA TÜRKLÜ?Ü için ülkücülerin birle?mesi gereklidir.
Yenica? Gazetesi çaly?anlary ; Sizler nasyl bir Ülkücülük anlayy?yna sahipsiniz anlayamadym. Aylardyr gazetenizi okuyorum, ula?mak iste?iniz bir hedef göremedim. Ancak okurlarynyzy yanly? yönlendirdi?inizi birçok kere sizlere bildirdim ve sizden hiçbir tepki alamadym.
1- 8-2005 tarihli Prof. Özcan Yeniçerinin GENOM adly yazysyny yayymladynyz. Bu yazy ile genomu kötülüyor musunuz, yoksa bir ?eyleri bize kanyksatyyor musunuz. Spencer Wells adly bir paleontologun, insanly?yn 60.000 yyl önce ba?lady?y fikri ,nisan ayy ba?ynda Wisconsin de yapylan bir genetik sempozyumun da ÇÜRÜTÜLDÜ. Yeni bulgular insanlyk tarihinin 2 MYLYON önce Do?u asya da yani muhtemelen TÜRKLERYN ya?ady?y bölgelerde ortaya çykmy?tyr.( TÜBYTAK bilim ve teknik dergisi mayys sayysy )
E?er bir sorumluluk anlayy?ynyz var ise bunlary düzeltmeniz gerekir.
1- Genom ile filan kimse bizi çeli?kiye dü?üremez ancak siz ÜLKÜCÜLERYN kafasyny kary?tyryryz sanyyorsanyz aldanyyorsunuz. Ysteyen istedi?i gen haritasyny çykartsyn.Aman gen haritasyny çykartyyorlar demek kendimizden ?üphe duydu?umuzu göstermez mi
2- BYZYM için TÜRKLÜK manevi bir duru?tur. Büyük bir kültürün parçasy olma bilincidir. Bunu do?ru kabul ettikten sonra Türklerin antropolojik özellikleri ?unlardyr demek bu vatana ihanettir, provokasyondur.
3- Ne oldu?una karar veremeyen insanlary ‘ aydynymyz ‘ diye sunmanyz bile affedilemez bir durum.
4- Son olarak ta ülkücüler arasynda ayrymcyly?y körüklemekten vazgeçmenizdir. Türk ocaklaryndan , Ülkü ocaklaryndan yeti?mi? bütün insanlaryn sadece TÜRKYYE için de?il, DÜNYA TÜRKLÜ?Ü için birle?meleri ?ARTTIR.
02 A?ustos 2005 saly
oguz solak---sanayici--Kayseri

Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..