Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
Kurtuluşun kodu oguz solak -oguzsolak38@hotmail.com 29/12/2005 - 07:02:07 oku
KURTULUŞUN KODU TÜRK OLMAKTIR:
Nasyl ki güçlü ve milli bir devlet için , sa?lam temellere oturmu? bir MHP ye talep var.
Ayny zamanda sa?lam temellere oturmu? gazetelere de talep ve heves var. YENYÇA? gazetesi olarak umarym bu imkany iyi kullanyr ve sizi ele?tirenlere kulak verirsiniz.Gazetenize atty?ynyz ba?lyklar çok önemli. Bizim Sinan Aygün gibi gölge ba?bakanlara ihtiyacymyz yok. Ülkü ocaklaryndan, Türk ocaklaryndan yeti?en engin fikir sahibi insanlarymyz var. Siz bizlere sahip çykyn ki dostlarynyz sizden uzakla?masyn.
12 ya?ymda iken ÜLKÜ ocaklaryndaki seminerlerde , MYLLY SYNEMA endüstrisi nasyl kuraryz, pil ?eklinde nükleer enerjiyi depolayyp nasyl kullanyryz diye kafa yorardyk. BU SÖYLEDY?YM TAM 30 SENE ÖNCESYDYR. Benim gibi binlerce ülkücünün BU devlet ve millet adyna çok önemli planlary, kazanymlary hep çöpe atyldy. ?imdi 30 sene sonra bir medyatik beyimiz bizlere KURTULU?UN kodu 869 diye ö?üt veriyor. VE Yeniça? gazetesi de bunu mucize gibi ba?ly?yna ta?yyor.
O halde milyonlarca Ülkücü adyna sizlere ve Sinan Aygün e ?unlary söylemek istiyorum.
Bunlara da yer verin gazetenizde öyleyse.
1- Elimizde oldu?u halde biz kaliteli MAL ve mamul ÜRETMYYORUZ.
2- Her i?in hilesine kaçyyoruz.
3- Kazyk atyyoruz
4- Kural koymuyoruz veya olanlaryna uymuyoruz.
5- kaliteli insan yeti?tirmiyoruz.
6- VE en önemlisi üretti?imiz mamullere TÜRKÇE isim koymuyoruz.

Yani biz enayi miyiz ki , HEM KALYTESYZ ürün olacak hem de TÜRKÇE ismi olmayacak
bir ürünü kurtulu?umuz olarak alaca?yz. Peki kim üretiyor bunu, cevap:TÜRKLER. O halde niye TÜRKÇE isim koymuyorlar. Bunun cevabyny muhataplary da veremezler. Siz ülkücüleri ne sanyyorsunuz. Ben size cevap vereyim: ÜLKÜCÜLER ,TÜRKLÜ?ÜN temel ta?larydyr. Bu ta?larla ancak Türk dü?manlary oynar haberiniz ola.Korkarym ki ?imdilerde TÜRKÇÜLÜK bir payla?ym haline getiriliyor. Bu eksendeki vakyf, dernek ,kurumlaryn ve gazete sahiplerinin ,kendi çevrelerinden çok, bütün ülkücülere yada TÜRK olmaktan keyif duyanlara sahip çykmalary ,ayrymcylyk yapmamalary,savunduklary fikirlerde ne kadar samimi olduklaryny ispatlayacaktyr. saygylarymla.
OGUZ SOLAK---sanayici----kayseri. 29.06.2005


Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..