Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
Devletin reorganizasyonunda fikirsel alt yapılanma Oğuz SOLAK oguzsolak38@yahoo.com 7/6/2005 - 17:13:05 oku

Tasarılarımı yazıya aktardığım ilk yazmam. 1992 yılında Yeni Forum Dergisi ve basında haber olarak yayımlandığında Türkiye’de, böyle bir yapılanmanın ne adı nede düşüncesi vardı. O zaman cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa giden yazı ve önerilerimin gerekli biçimde kullanılacağına dair birçok resmi yazılar geldi. Bu koordinasyon kurulları, stratejik planlamalar v.s çok yıllar sonra ortaya çıktı. Malumunuz Fikir adamı harcamak bizim ve kurumlarımızın en sevdiği şeylerdir. Ancak o zaman iki aydın insan, Erciyes üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu ve Kayseri Valisi Metin İlyas Aksoy, beni manen çok desteklemişlerdi. Bu vesile ile onlara şükranlarımı sunuyorum.


Özgürce düşünerek fikirler üretebilmek, tasarımlar yapabilmek varolmanın ve insanca yaşamanın en büyük nimetleridir. Ancak elimizdeki nimetleri kaybetmemek ve teminat altına alabilmek, daha verimli bir hale getirebilmek için Türk devletinin ve milletinin sahip olduğu kaynakların israfını önleyerek, akılcı ve ileriye dönük kalkınma sistemleri oluşturabilme idealleri uğruna mücadele etmeliyiz.
En büyük kaynak, insanların zihinsel ürünleri ve bunları bilinçli olarak kullanabilmesidir. Sistemleri oluşturabilmekte, israfı önlemekte zihinsel ürünlerin kolektif hareketleridir.
Bugün ülkemizde yapılan en büyük israf zihinsel ürünlerin ortaya çıkartılmaması ve beyin erozyonuna seyirci kalınmasıdır. Gözlerimizin önünde kaybedilen beyinleri, keşfedilmeden yitirilen yetenekleri gördükçe kahrolmamak mümkün değildir.
Yüksek kalkınma performansı sağlamak, insanlarımızı, insanca yaşatabilmek, onları daha ileri hedeflere yönlendirebilmek, hatta bütün dünyaya hizmet edebilmek istiyorsak, yapacağımız mücadelenin ilki beyin israfının önüne geçilebilmesinin gerekli ve önemli olduğu bilincini oluşturmak olmalıdır. Daha sonra sistematik bir biçimde zihinsel ürünleri devletimizin değerlendirmesini sağlamaktır. Kısacası devletimizi her alanda motive etmek durumundayız. Çünkü devleti oluşturan bizleriz. Biz devletimize motor gücü sağlamaz, ondan uzaklaşır isek devlet milliliğini kaybeder ve Türk milletinin devleti olmaktan uzaklaşır. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Türk devleti ve milletinin çok zengin maddi ve manevi kaynaklara sahip olmasına rağmen bugün hak etmediği bir yerde bulunmasının temel sebeplerini söyle telakki ediyorum.

1-)Birçok konularda fikir üretimi ve tasarımı yapılmamıştır.
2-)Yönetim kadrolarımız genel olarak basiretsiz davranmışlar ve ilerisini yakalayamamışlardır.
3-)İdari teskilatlarımız, kamu ve özel sektörümüz atıl kapasite ile çalışmıştır.
4-) Verimlilik düşük oranlarda kalmıştır.
5-) Kişiler-kurumlar, Kurumlar-kurumlar arası iletişim ve koordinasyon yetersiz kalmıştır.

Türk Devletinin çok daha ileri seviyelere gelmesini istiyorsak, bana göre yukarıda saydığım temel sebeplere, süratle ciddi çözümler getirilebilmesi gerekir. Bunun en rasyonel yolu da, Türk devletini ve milletini ilgilendiren bütün konularda yapılan fikir üretimleri ve tasarımlarını bünyesinde toplayan, bunların çok yönlü analizlerini yapan, fizibilitesi olumlu olan fikir ve tasarımların uygulamaya konulması için müteşebbis olarak hareket eden bir “ KOORDİNASYON Bakanlığı ” kurmaktır. Veya Başbakanlığa bağlı bir “KOORDİNASYON müsteşarlığı” kurmaktır. O da olmazsa bu orijinde faaliyet gösterecek dernekleri ve vakıfları teşvik etmektir.
MİSYONUMUZ ; BEYIN EROZYONUNUN önüne geçilmesi bilincinin oluşturulmasını sağlamak. Yeni fikirler üretmek. Yeni tasarımlar yapmak. Fikirler ve tasarımlarda verimliliği artırmak. Eski fikirleri ve tasarımları günümüze ve geleceğimize adapte etmek. Yabancı kökenli fikirleri ve tasarımları devletimizin ve milletimizin faydalanabileceği formasyona getirmek. GÜÇLÜ VE MİLLİ BİR TÜRK DEVLETİ için yetenekli zihinlerin çok yönlü değerlendirilmesini yapmak. Devletin ilgili organları ve kurumları ile koordinasyon kurarak, devletimizin bu potansiyeli en akılcı biçimde kullanabilmesini, uygulama safhasına geçilmesini saglamaktır. Saygılarımla.

OGUZ SOLAK- Kayseri- Şubat 1992

Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..